“TURQUALİTY'NİN YENİ DEĞERİ; TEPE BETOPAN…’’

13-04-2015

Firma vizyonumuzun en önemli hedefi olan “dünya şirketi olmak” yolunda, önemli bir aşama olduğuna inandığımız TURQUALITY başvurumuz olumlu sonuçlanmış; şirketimizin TEPE BETOPAN markasıyla 3 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 10’uncu maddesinde yer alan Marka Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmüştür. Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, “üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi” amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY desteklerinin yaratacağı ivmenin, gücümüze güç katacağına inanıyoruz.